WYPEŁNIJ ONLINE POBIERZ ZA DARMO

Jak rozliczyć PIT-40a?


Obowiązek wykazania swoich rocznych dochodów (bądź strat) ciąży na podatnikach, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, zlecenie, jak również umowy o pracę bądź korzystali z dotacji państwowych, rent i emerytur. W przypadku emerytów i rencistów, obowiązkowe jest złożenie do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania formularza PIT-40. Powstaje więc pytanie, jak rozliczyć PIT-40A?

Obowiązek dostarczenia emerytom i rencistom formularza PIT-40A ciąży na organie uprawnionym do wydawania rent i emerytur, czyli na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jeśli emeryt lub rencista nie uzyskał innych przychodów poza emeryturą czy rentą, nie musi składać oddzielnej deklaracji podatkowej, gdyż dostaje od ZUS wypełniony już formularz.

rozliczenie emerytów
W nieco innej sytuacji są osoby, które poza emeryturą czy rentą uzyskały także inne przychody. Powstaje więc pytanie, jak rozliczyć PIT, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce? W takiej sytuacji emeryt bądź rencista oprócz formularza PIT-40A wypełnionego przez ZUS, powinien otrzymać także formularz, w którym uwzględnione zostały jego dochody z tytułu na przykład świadczonej pracy bądź innych źródeł przychodów.

Uwaga: Jeśli jako emeryt osiągasz dodatkowe przychody poza emeryturą czy rentą, możesz skorzystać z naszego programu PIT 2014, dzięki któremu dokonasz rozliczenia rocznego za rok 2013 i wypełnisz swój PIT poprawnie dzięki nieskomplikowanej nawigacji i czytelnym wskazówkom. Możesz też skorzystać z naszej wersji on-line. Polecamy ją zwłaszcza użytkownikom systemów LINUX i MAC.

Wypełniony formularz PIT-40A przesyłany jest do wszystkich osób, które przynajmniej przez jeden miesiąc pobierały składki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezależnie od tego, czy były to świadczenia rentowe, emerytalne czy też dodatki socjalne. ZUS zobowiązany jest wysłać formularz zarówno do podatnika, jak i do właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca lutego.

Kiedy ZUS nie musi przesyłać rozliczenia PIT-40A?

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ZUS nie ma obowiązku przesyłania wypełnionej deklaracji PIT-40A do podatników:

  • wobec których ustał obowiązek poboru zaliczek przed końcem roku
  • którzy złożyli oświadczenie dotyczące chęci wspólnego rozliczania się z dochodów łącznie z dochodami małżonka

Wszystkie osoby, które otrzymują formularze PIT od ZUS-u powinny się więc upewnić czy, wystarczą one do złożenia deklaracji rocznej do Urzędu Skarbowego. Przede wszystkim sprawdzenia wymaga to, czy dane naniesione przez ZUS wpisane zostały poprawnie. Pomyłki bowiem mogą zdarzyć się każdemu, nawet ZUS-owi.

Dodaj komentarz